Sumimasen

Onegaishimasu

Arigatô

Dani Jurado - Speaker